Dostawa

Warunki dostawy
Sposoby realizacji dostawy towaru, formy płatności, terminy dostaw, koszty transportu
Sprzedawca oferuje następujące sposoby realizacji dostawy towaru:
1. Dostawa pod wskazany adres w granicach administracyjnych miasta Złotowa.
Mrożonki i lody przewożone są w lodówkach termoizolacyjnych.
Koszty dostawy, obciążające Nabywcę uzależnione są od wartości zamówienia:
Wartość zamówienia
Koszt transportu
poniżej 50,00 zł
10,00 zł
powyżej 50,00 zł
gratis
Formy płatności – przy tego rodzaju realizacji dostawy
– gotówka
– przelew na konto Sprzedawcy: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, numer konta 31 8941 0006 0000 1081 2000 0010
Uwaga! – wartości kilku dostaw kilku klientów dokonywane na ten sam adres nie sumuję się.
Termin dostawy
godziny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
10.00-12.00
X
X
X
X
X
15.00-17.00
X
X
X
X
X
Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji miedzy godzinami np. 10.00-12.00 powinno zostać złożone i potwierdzone przed godziną 10.00.
W sytuacji realizacji płatności poprzez przelew na konto Sprzedawcy, Zamówienie jest realizowane pod warunkiem uprzedniego /przed datą dostawy/ uznania konta bankowego Sprzedawcy przelaną kwotą.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian określonych powyżej terminów dostaw, za uprzednim poinformowaniem o tym na stronie www.zakupy-zlotow.pl
Zmiana terminu dostaw nie stanowi zmiany Regulaminu.
Odbiór towaru dowożonego pod wskazany adres
Nabywca w obecności Dostawcy ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem ilościowym i jakościowym. W uzasadnionych przypadkach może odmówić przyjęcia części towaru lub całości. Jest to równoznaczne z wniesieniem przez Nabywcę reklamacji. Dostawca na miejscu rozpatrzy tą reklamację i w przypadku jej uznania pomniejszy zapłatę o wartość reklamowanego towaru.
W przypadku nie przyjęcia towaru w całości lub w części, informacja o tym musi być wykazana na protokole odbioru.
Odbiór przesyłki musi być potwierdzony przez Nabywcę i Dostawcę własnoręcznymi podpisami.
Nieobecność Nabywcy pod wskazanym adresem
W przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie odebrać dostawy, pod wskazanym przez siebie w formularzu adresem w godzinach podanych przez sklep, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Sprzedawcy (nr telefonu w zakładce KONTAKT) i ustalić inny termin lub sposób dostawy albo anulować zamówienie.
W razie nieobecności Nabywcy pod wskazanym w zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą obciążony zostanie Nabywca.
Po odnotowaniu takiego przypadku Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dalszych zamówień od tego Nabywcy.
Opóźnienia w dostawie
W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Sprzedawcy, np. z powodu zatorów komunikacyjnych, siły wyższej Dostawca może nie dotrzeć pod wskazany adres w wyznaczonych godzinach. W takim przypadku poinformuje on telefonicznie Nabywcę o zaistniałej sytuacji i ustali dalszy plan działania.
2. Odbiór własny
Zamówiony towar można odebrać osobiście w sklepach stacjonarnych w Złotowie, ul. Za Dworcem 2a. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 i w soboty od godz. 8-13.
3. Przesyłka kurierska
Towar może być dostarczony poza granicami Miasta Złotowa przez Firmę Kurierską, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie są dostarczane mrożonki, lody lub towary wymagające przechowywania w niskich temperaturach, np. nabiał, towary świeże, ulegające szybkiemu zepsuciu np. warzywa, owoce, a także alkohole wysokoprocentowe oraz piwo. Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wysyłki paczki zawierającej artykuły wymagające przechowywania w specjalnych warunkach.
Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący i uzależnione są od cennika firmy kurierskiej.

Koszty wysyłki towarów:
1. Przy płatności przelewem:
– do 30kg – 18,50zł
2. Przy płatności za pobraniem:
– do 30kg – 22,50zł

Formy płatności w tym przypadku to:
– przelew na konto Sprzedawcy: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, numer konta 31 8941 0006 0000 1081 2000 0010

Przy płatnościach przelewem zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania w tym zakresie osób trzecich (np. opóźnienia banków w realizacji płatności).
Towar jest przygotowywany do wysyłki w dniu otrzymania zapłaty i natychmiast przekazywany firmie kurierskiej.

Termin dostawy towaru zostanie uzgodniony przez Firmę Kurierską z Odbiorcą.