Reklamacja i zwroty

Reklamacje i zwroty
obowiązujące dla towarów zakupionych od 25.12.2014 roku.

1. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie w punkcie skupu butelek w Sklepie Internetowym, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję. Kurier-sprzedawca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę. 2. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera-sprzedawcy. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera-sprzedawcy dostarczającego przesyłkę. Kurier-sprzedawca ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z operatorem telefonicznie, lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014.827) 3. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór jest do pobrania poniżej. Wzór oświadczenia odstąpinia od umowy 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania oraz towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.), dostarczanej prasy.